The Last of Us Part II در هفته اول انتشار به صدر جدول فروش هفتگی ژاپن رسید

The Last of Us Part II در هفته اول انتشار به صدر جدول فروش هفتگی ژاپن رسید

The Last of Us Part II با فروشی بیشتر از نسخه اولش در ژاپن طی هفته اول انتشار، به صدر جدول فروش هفتگی این کشور رسید.