Quake را تا فردا فرصت دارید به رایگان دریافت کنید

Quake را تا فردا فرصت دارید به رایگان دریافت کنید
اگر می‌خواهید بازی Quake را به‌ رایگان دریافت کنید، تا فردا یعنی ۲۰ مرداد ماه فرصت دارید از طریق لانچر بتسدا این کار را انجام دهید