Gotham Knights در دنیای بازی‌های Batman: Arkham جریان ندارد

Gotham Knights در دنیای بازی‌های Batman: Arkham جریان ندارد

رئیس استودیوی بازی‌سازی برادران وارنر (مونترال) در تماس با نشریه کوتاکو تأیید کرده که بازی جدید Gotham Knights در دنیای متفاوتی از سری آرکام جریان دارد.