Crash Bandicoot 4 در فهرست رده ‌بندی سنی بازی ‌ها در تایوان قرار گرفت

Crash Bandicoot 4 در فهرست رده ‌بندی سنی بازی ‌ها در تایوان قرار گرفت

به‌تازگی سیستم رده‌بندی سنی بازی در تایوان، بازی Crash Bandicoot 4: It’s About Time را در فهرست بازی‌های خود قرار داده است.