COD: Black Ops Cold War از روز عرضه دارای ویژگی کراس پلی خواهد بود

COD: Black Ops Cold War از روز عرضه دارای ویژگی کراس پلی خواهد بود

بازیکنان در روز عرضه Call of Duty: Black Ops Cold War بدون درنظر گرفتن پلتفرمی که بازی را روی آن خریداری کرده‌اند، می‌توانند درکنار یکدیگر آن را تجربه کنند.