Bloober Team درحال مذاکره برای ادغام با شش شرکت مختلف است

Bloober Team درحال مذاکره برای ادغام با شش شرکت مختلف است

اسناد و مدارک رسمی منتشر شده از شرکت بلوبر تیم نشان می‌دهد که سازنده بازی‌هایی مانند Blair Witch و Observer درحال رایزنی برای عقد قرارداد M&A با ۶ شرکت مختلف از انگلستان، آمریکا و لهستان است.