Assassin’s Creed Origins برای مدت محدودی در Uplay رایگان خواهد بود

Assassin’s Creed Origins برای مدت محدودی در Uplay رایگان خواهد بود

کاربران Uplay در پی‌سی می‌توانند از جمعه بازی Assassin’s Creed Origins را به مدت سه روز به‌صورت رایگان تجره کنند.