A Total War Saga: Troy تنها در یک ساعت یک میلیون بار دانلود شده است

A Total War Saga: Troy تنها در یک ساعت یک میلیون بار دانلود شده است

در پی رایگان شدن A Total War Saga: Troy به مدت یک روز در فروشگاه اپیک گیمز، این بازی در یک ساعت یک میلیون بار دانلود شده است.