۳ هنرستان هنرهای زیبا در استان‌ها افتتاح شد

هنرستان‌های هنرهای زیبا و موسیقی کشور به 44 هنرستان، افزایش یافت.

نوشته ۳ هنرستان هنرهای زیبا در استان‌ها افتتاح شد اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.