یک تجربه‌ی عجیب برای آنکه کنسرت زنده بماند

یک تجربه‌ی عجیب برای آنکه کنسرت زنده بماند

نوشته یک تجربه‌ی عجیب برای آنکه کنسرت زنده بماند اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.