یکی از قهرمانان دنیای مارول در مجموعه کمیک Avengers تبدیل به فینیکس شد

یکی از قهرمانان دنیای مارول در مجموعه کمیک Avengers تبدیل به فینیکس شد

در قسمت ۳۶ سری کتاب کمیک Avengers یکی از قهرمانان مارول به جدیدترین میزبان نیروی فینیکس تبدیل شد؛ آن هم در آستانه رویداد مورد انتظار Enter the Phoenix.