یکی از بزرگترین سلاح‌های بتمن، علیه خودش قرار گرفت

یکی از بزرگترین سلاح‌های بتمن، علیه خودش قرار گرفت

با اینکه رویداد جنگ جوکر نزدیک است، اما بتمن باید دوباره با یکی از دشمنان قدیمی خود مبارزه کند؛ کسی که یکی از سلاح‌های شوالیه تاریکی را هم به‌دست آورده است.