یوسف تیموری: همسرم برای همیشه از ایران رفت

یوسف تیموری: همسرم برای همیشه از ایران رفت

نوشته یوسف تیموری: همسرم برای همیشه از ایران رفت اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.