یوبیسافت می‌گوید بازی Hyper Scape کم‌تر از حد انتظارات ما ظاهر شده است

یوبیسافت می‌گوید بازی Hyper Scape کم‌تر از حد انتظارات ما ظاهر شده است
یوبیسافت از عملکرد بازی Hyper Scape کمی ناامید شده است. به‌همین‌خاطر می‌خواهد بهبودهایی در پنج بخش این بازی طی ماه‌های آینده اعمال کند