یوبیسافت دومین رویداد Ubisoft Forward را معرفی کرد

یوبیسافت دومین رویداد Ubisoft Forward را معرفی کرد
در جریان رویداد یوبیسافت فوروارد، اعلام شد شرکت یوبیسافت در اواخر سال ۲۰۲۰ دومین رویداد Ubisoft Forward را برگزار می‌کند.&nbsp