یاد و خاطره ماه‌چهره خلیلی با حضور هنرمندان و بازیگران سینما، زنده شد /گزارش تصویری

یاد و خاطره ماه‌چهره خلیلی با حضور هنرمندان و بازیگران سینما، زنده شد /گزارش تصویری

نوشته یاد و خاطره ماه‌چهره خلیلی با حضور هنرمندان و بازیگران سینما، زنده شد /گزارش تصویری اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.