گیمزکام 2020 بعید است به خاطر ویروس کرونا تعطیل شود

گیمزکام 2020 بعید است به خاطر ویروس کرونا تعطیل شود

برگزارکنندگان گیمزکام 2020 در حال حاضر تصمیمی برای تعطیل کردن آن ندارند، ولی شاید این قضیه در آینده تغییر کند.