گلایه‌ رضا بنفشه‌خواه از بی‌توجهی به پیشکسوتان بازیگری

گلایه‌ رضا بنفشه‌خواه از بی‌توجهی به پیشکسوتان بازیگری

نوشته گلایه‌ رضا بنفشه‌خواه از بی‌توجهی به پیشکسوتان بازیگری اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.