گفتگو با بازیگر حاشیه‌ساز دوره ۳۶ جشنواره: تمام آن اتفاقات سوء‌تفاهم بود

گفتگو با مژگان صابری، بازیگر حاشیه‌ساز دوره ۳۶ جشنواره فجر را در این ویدئو مشاهده کنید.