گفتگوی تصویری خبرنگار صدا و سیما با مهران رجبی در بیمارستان و آخرین وضعیت ایشان

گفتگوی تصویری خبرنگار صدا و سیما با مهران رجبی در بیمارستان و آخرین وضعیت ایشان

نوشته گفتگوی تصویری خبرنگار صدا و سیما با مهران رجبی در بیمارستان و آخرین وضعیت ایشان اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.