گرین لنترین راز بزرگ خود را برای بتمن فاش کرد

گرین لنترین راز بزرگ خود را برای بتمن فاش کرد

هال جوردن که یکی از اعضای ارتش گرین لنترن محسوب می‌شود، در داستان کتاب کمیک Green Lantern 80th Anniversary 100-Page Spectacular راز بزرگی را برای بتمن فاش کرد.