گروه «عجم» برای موسیقی تیتراژ ابتدایی و انتهایی «بریم بسازیم» خواند

گروه موسیقی «عجم» ساخت موسیقی تیتراژ ابتدایی و انتهایی رئالیتی شو «بریم بسازیم» را به پایان رساند.

نوشته گروه «عجم» برای موسیقی تیتراژ ابتدایی و انتهایی «بریم بسازیم» خواند اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.