گای ریچی و جیسون استاتهام در فیلم Five Eyes دوباره با یکدیگر همکاری می‌کنند

گای ریچی و جیسون استاتهام در فیلم Five Eyes دوباره با یکدیگر همکاری می‌کنند
گای ریچی وظیفه کارگردانی فیلم Five Eyes را بر عهده گرفته است و قرار است در این فیلم دوباره با جیسون استاتهام همکاری کند