«گاو پیشونی سفید» در رادیو نمایش

«گاو پیشونی سفید» در رادیو نمایش

نوشته «گاو پیشونی سفید» در رادیو نمایش اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.