گارث دیویس وظیفه کارگردانی فیلم Tron 3 را بر عهده گرفت

گارث دیویس وظیفه کارگردانی فیلم Tron 3 را بر عهده گرفت
والت دیزنی برای کارگردانی فیلم Tron 3 با گارث دیویس، کارگردان فیلم Lion به توافق رسیده که جرد لتو قرار است نقش اصلی این فیلم را بازی کند