کنت برانا: فیلم Tenet تاریک‌ترین اثر کارنامه بازیگری من در طول ۴ دهه است

کنت برانا: فیلم Tenet تاریک‌ترین اثر کارنامه بازیگری من در طول ۴ دهه است

همزمان با مشخص شدن اسامی چندین و چند کاراکتر فیلم «تنت» کریستوفر نولان، مجله‌ی آیریش تایمز برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به اثر مورد بحث به مصاحبه با کنت برانا، بازیگر نامزد گلدن و گلوب اسکار پرداخت.