کنایه دختربچه شرکت کننده در عصرجدید به مجرد بودن احسان علیخانی!

کنایه دختربچه شرکت کننده در عصرجدید به مجرد بودن احسان علیخانی!

نوشته کنایه دختربچه شرکت کننده در عصرجدید به مجرد بودن احسان علیخانی! اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.