کمک یک و نیم میلیاردی آقای بازیگر و همسر لبنانی اش به مردم بیروت

کمک یک و نیم میلیاردی آقای بازیگر و همسر لبنانی اش به مردم بیروت

نوشته کمک یک و نیم میلیاردی آقای بازیگر و همسر لبنانی اش به مردم بیروت اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.