کمپبل اسکات به بازیگران Jurassic World: Dominion پیوست

کمپبل اسکات به بازیگران Jurassic World: Dominion پیوست

کمپبل اسکات نقش لوئیس داجسون از نخستین فیلم «پارک ژوراسیک» را در فیلم Jurassic World: Dominion به کارگردانی کالین ترورو ایفا می‌کند.