کلی ماری ترن جانشین کسی استیل در انیمیشن Raya and the Last Dragon شد؛ انتشار تصویر جدید

کلی ماری ترن جانشین کسی استیل در انیمیشن Raya and the Last Dragon شد؛ انتشار تصویر جدید
والت دیزنی نه تنها تصویر جدیدی از انیمیشن Raya and the Last Dragon را منتشر کرده، بلکه از تغییرات در تیم سازندگان و صداپیشگان آن نیز خبر داده است.