کلیپی احساسی با حضور علی انصاریان و زنده‌یاد ماه‌چهره خلیلی

کلیپی احساسی با حضور علی انصاریان و زنده‌یاد ماه‌چهره خلیلی

نوشته کلیپی احساسی با حضور علی انصاریان و زنده‌یاد ماه‌چهره خلیلی اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.