کلویی گریس مورتس در فیلم Mother/Android نقش آفرینی می کند

کلویی گریس مورتس در فیلم Mother/Android نقش آفرینی می کند
کلویی گریس مورتس قرار است در فیلم Mother/Android بازی کند که نویسنده فیلم بتمن وظیفه نوشتن کارگردانی آن را بر عهده دارد