کری‌خوانی احسان علیخانی به دلیل چهارمین قهرمانی متوالی پرسپولیس

کری‌خوانی احسان علیخانی به دلیل چهارمین قهرمانی متوالی پرسپولیس

نوشته کری‌خوانی احسان علیخانی به دلیل چهارمین قهرمانی متوالی پرسپولیس اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.