کریستف رضاعی، موسیقی فیلم «هلذون» را می سازد

کریستف رضاعی، آهنگساز شناخته شده کشورمان، موسیقی دومین فیلم بلند مزدک میرعابدینی را می سازد.

نوشته کریستف رضاعی، موسیقی فیلم «هلذون» را می سازد اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.