کرونا جشنواره را لغو کرد؛ جایزه‌ها اما داده می‌شود

در پی اعلام لغو بخش گروه‌نوازی یازدهمین جشنوارۀ موسیقی فارس ستاد برگزاری جشنواره سیاست‌های خود را در مورد این رویداد اعلام کرد.

نوشته کرونا جشنواره را لغو کرد؛ جایزه‌ها اما داده می‌شود اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.