کتاب «مدرسه پیانو» از آ.نیکلایف منتشر شد

چاپ اول کتاب «مدرسه پیانو» نوشته آ. نیکلایف و ترجمه مسعود ابراهیمی توسط انتشارات گیسا در دسترس علاقمندان قرار گرفت.

نوشته کتاب «مدرسه پیانو» از آ.نیکلایف منتشر شد اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.