کتاب «جان مایه» به تالیف محمدامین میراحمدی منتشر شد

یک مدرس و پژوهشگر حوزه موسیقی از انتشار یک اثر تالیفی در شرح آثار و احوال شیوه علی اکبرشهنازی استاد موسیقی ایرانی با عنوان «جان مایه» خبر داد.

نوشته کتاب «جان مایه» به تالیف محمدامین میراحمدی منتشر شد اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.