کاهش گسترده بینندگان قسمت اول فصل سوم سریال Westworld در مقایسه فصل گذشته

کاهش گسترده بینندگان قسمت اول فصل سوم سریال Westworld در مقایسه فصل گذشته

طبق آمار منتشر شده، تعداد بینندگان قسمت اول فصل سوم سریال Westworld در مقایسه با قسمت اول فصل دوم ۵۷ درصد کاهش داشته است.