کاری که باعث وحشت داوران «عصرجدید» شد

کاری که باعث وحشت داوران «عصرجدید» شد

نوشته کاری که باعث وحشت داوران «عصرجدید» شد اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.