کارگروه بین الملل اعزام هنرمندان به خارج از کشور تشکیل می شود

کارگروه بین المللی برای اعزام هنرمندان و گروه های هنری، بین معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تشکیل می شود.

نوشته کارگروه بین الملل اعزام هنرمندان به خارج از کشور تشکیل می شود اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.