کارگردان WoW: ساخت بسته های الحاقی بهترین راه برای برگرداندن بازیکنان به بازی است

کارگردان WoW: ساخت بسته های الحاقی بهترین راه برای برگرداندن بازیکنان به بازی است
ایون هزیکستاس، کارگردان بازی World of Warcraft، در مصاحبه اخیر خود اعلام کرده که عرضه اکسپنشن‌های جدید، بهترین راه برای بازگرداندن بازیکنان به بازی است