کارگردان بازی The Last of Us 2 درباره‌ی اطلاعات اشتباه منتشر شده هشدار داد

کارگردان بازی The Last of Us 2 درباره‌ی اطلاعات اشتباه منتشر شده هشدار داد

نیل دراکمن، کارگردان بازی The Last Of Us Part 2، درباره‌ی اسپویل‌های اشتباه هشدار داد و بیان کرد که تنها زمانی به قضاوت بازی بپردازید که آن‌ را بازی کرده باشید.