کارگردان بازسازی فیلم Texas Chainsaw Massacre تغییر کرد

کارگردان بازسازی فیلم Texas Chainsaw Massacre تغییر کرد

شرکت لجندری اینترتینمنت اندی و رایان توهیل را از بازسازی «کشتار با اره‌برقی در تگزاس» کنار گذاشت و دیوید بلو گارسیا را به‌عنوان کارگردان تازه معرفی کرد.