چرا پری‌ناز ایزدیار از بازی در «تفریق» انصراف داد؟

چرا پری‌ناز ایزدیار از بازی در «تفریق» انصراف داد؟

نوشته چرا پری‌ناز ایزدیار از بازی در «تفریق» انصراف داد؟ اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.