چرا رهبر انقلاب با شهریار در خانه شاعر دیدار نکرد؟

چرا رهبر انقلاب با شهریار در خانه شاعر دیدار نکرد؟

نوشته چرا رهبر انقلاب با شهریار در خانه شاعر دیدار نکرد؟ اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.