چرا امین تارخ در سریال «آقازاده» بازی کرد؟

چرا امین تارخ در سریال «آقازاده» بازی کرد؟

نوشته چرا امین تارخ در سریال «آقازاده» بازی کرد؟ اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.