پیمان معادی؛ بازیگرِ اولِ فیلم تازه گوین هود، کارگردان برنده اسکار

پیمان معادی؛ بازیگرِ اولِ فیلم تازه گوین هود، کارگردان برنده اسکار

نوشته پیمان معادی؛ بازیگرِ اولِ فیلم تازه گوین هود، کارگردان برنده اسکار اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.