پیشرفت کسب و کار‌ها در دوره‌ی کرونا

پیشرفت کسب و کار‌ها در دوره‌ی کرونا

امروزه، اکثر افراد به‌دلیل کمبود وقت و قابلیت مقایسه‌ی تنوع درقیمت‌ها به خرید اینترنتی روی آورده‌اند. با شناخت و درک صحیح از این موضوع، صاحبان کسب‌و‌کار حتی در شرایط بحرانی حال حاضر، رشد نمایی را تجربه کرده‌اند.