پیشرفت بازیکنان در بخش MyTeam بازی NBA 2K21 از نسخه نسل هشتم به نسل نهم انتقال پیدا می‌کند

پیشرفت بازیکنان در بخش MyTeam بازی NBA 2K21 از نسخه نسل هشتم به نسل نهم انتقال پیدا می‌کند

کاربران بخش MyTeam نسخه نسل هشتمی بازی NBA 2K21، با خرید نسخه نسل نهمی، می‌توانند پیشرفت‌های خود را به نسل جدید منتقل کنند.