پیام همدردی خواننده سرشناس ترکیه با مردم ایران

ماهسون، خواننده سرشناس تُرکیه، در پیامی که به زبان فارسی در اینستاگرام منتشر کرد، با مردم ایران به خاطر شیوع ویروس کرونا همدردی کرد.

نوشته پیام همدردی خواننده سرشناس ترکیه با مردم ایران اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.